Algemene voorwaarden

Coaching Keverberg hanteert de volgende Algemene Voorwaarden voor geleverde sessies, opleiding en ceremonies:

 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens een sessie, opleiding of ceremonie als daarbuiten.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces, zowel voor, tijdens als na een sessie, opleiding of ceremonie.
 3. Coaching Keverberg is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van de cliënt.
 4. Ons aanbod aan therapievormen is een aanvulling op de reguliere zorg. Onze therapieën vervangen niet de reguliere medische zorg.
 5. Als men verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld.
 6. Als Coaching Keverberg verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Coaching Keverberg dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal Coaching Keverberg z.s.m. een nieuwe afspraak maken met de cliënt.
 7. De annuleringstermijn bij een individuele sessie is:
  1. Bij annulering langer dan 1 week voor de consultdatum wordt € 25,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering van consultdatum 2 weken of korter van te voren wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering van consultdatum 1 week of korter van te voren wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  4. Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1 t/m 7.3.
  5. Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie of ceremonie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige bedrag.
 8. De annuleringstermijn bij een groepsceremonie is:
  1. Bij annulering langer dan 3 weken voor datum activiteit wordt € 25,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering van datum deelname vanaf 3 weken van te voren wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  3. Bij annulering van datum deelname vanaf 2 weken van te voren wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  4. Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 8.1 t/m 8.3.
  5. Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie of ceremonie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige deelnemersbedrag
 9. De annuleringstermijn bij een opleiding is:
  1. Bij annulering langer dan 3 maanden voor de opleidingsdatum wordt het lesgeld, binnen 2 weken na annulering, teruggestort minus € 100,- voor administratie- en reserveringskosten.
  2. Bij annulering van de opleiding 2 maanden of korter van te voren wordt 50% van het totaalbedrag , binnen 2 weken na annulering, teruggestort.
  3. Bij annulering van de opleiding 1 maand of korter van te voren wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  4. Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 9.1 t/m 9.3.
  5. Als u zonder afmelden niet verschijnt bij een sessie, opleiding of ceremonie dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige bedrag.
  6. Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

 10. Mocht het vanuit Coaching Keverberg nodig zijn de opleiding te annuleren dan wordt het lesgeld, binnen 2 weken na annulering, teruggestort, of kan de deelname worden doorgeschoven naar een volgend moment dat de ademcoachopleiding van start gaat.
 11. De betaling voor een sessie, opleiding of ceremonie dient per vooruitbetaling te geschieden via de bank.
 12. De betaling voor een sessie, opleiding of ceremonie dient bij reservering te geschieden van het sessie, opleiding of ceremonie.
 13. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 14. Wie nalatig is met het betalen van één of meerdere termijnbedragen, wordt door Coaching Keverberg verzocht het volledige trainingsgeld onmiddellijk te voldoen, zonder verdere aansporing of actie vanuit Coaching Keverberg. Dit geldt tevens voor degenen die tijdens de trainingsperiode hun deelname opzeggen of voortijdig beëindigen. Als een student in gebreke blijft en de betalingsregeling (incasso) uit handen wordt gegeven door Coaching Keverberg, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de student.
 15. Coaching Keverberg en haar docenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of letsel, zowel voor, tijdens als na de training. De student wordt geacht in goede fysieke conditie te verkeren en eventuele lichamelijke blessures, ziekten of afwijkingen voorafgaand aan de training aan de docenten te melden. Tevens wordt van de student verwacht dat hij/zij zijn/haar eigen fysieke grenzen kent. Tijdens manuele correcties dient de student aan te geven of en in hoeverre de docent kan assisteren bij het aannemen van een houding.
 16. De student aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen plaatsvinden.
 17. Coaching Keverberg streeft naar het voorkomen van fouten. Mocht u onverhoopt toch ergens tegenaan lopen dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk (binnen zeven dagen) te melden. Stuur uw klacht naar: info@coaching-keverberg.nl, u ontvangt binnen 48 uur een bevestigingsmail. Coaching Keverberg zal alles in het werk stellen om vervolgens de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) te verhelpen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden door een derde, onafhankelijke persoon beoordeeld. Dit betreft Manfred Johnson (email: mwjohnson@live.nl). De uitspraak van deze persoon is bindend voor coaching keverberg. De klacht wordt binnen zes werkweken in behandeling genomen. Indien er meer tijd nodig is om de klacht te behandelen, wordt u daar schriftelijk van op de hoogte gesteld. De uiterste behandeltermijn is maximaal drie maanden. Dossiers met daarin de verstrekte persoonsgegevens en de uitspraken van de onafhankelijke derde worden gedurende 5 jaar bewaard. Hierna worden zij vernietigd. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dat het betaalde lesgeld.
 18. Coaching Keverberg doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
 19. Copyright en eigendomsrecht van de opleidingen ligt bij Coaching Keverberg.
 20. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2023. Ze zijn geldig totdat wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk door Coaching Keverberg wordt aangegeven.